Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu jest zespołem publicznych placówek oświatowych i szkół dla osób dorosłych prowadzonym przez Miasto Zabrze w województwie śląskim.

Do głównych zadań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu należy organizacja:

 • zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów prawie wszystkich zabrzańskich szkół kształcących zawodowo (w Centrum Kształcenia Zawodowego),
 • bezpłatnego kształcenia w szkołach wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych dla osób dorosłych w systemie zaocznym,
 • pozaszkolnych form kształcenia kursowego dla osób dorosłych w ośrodku kształcenia kursowego.

Centrum jest od wielu lat głównym organizatorem Zabrzańskich Targów Edukacji „Szkolne Prezentacje”. Współorganizuje wraz z innymi zabrzańskimi instytucjami Dni Nauki  oraz Ogólnopolski Tydzień Kariery.

Posiadamy:

 • certyfikat wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015,
 • upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie do przeprowadzania egzaminów zawodowych na poziomie szkoły branżowej I stopnia - w zawodach
  w których prowadzimy kształcenie,
 • własne, bardzo dobrze wyposażone warsztaty i pracownie kształcenia zawodowego,
 • nowoczesną bibliotekę, 
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,
 • nadany przez Bibliotekę Narodową numer ISBN dla wydawnictw własnych,
 • budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców. 

W skład CKPiU w Zabrzu wchodzą:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu kształcące na poziomie technikum w zawodach: technik mechanik, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa, technik obsługi ruchu turystycznego oraz w na poziomie szkoły branżowej I stopnia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter konstrukcji budowlanych, murarz, malarz – tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter elektronik, monter izolacji budowlanych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu - kształcące w trybie zaocznym, w skład którego wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zabrzu, Szkoła Branżowa II Stopnia nr 1 w Zabrzu i Szkoła Policealna nr 9 w Zabrzu;  Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu jest także organizatorem Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, w których oferuje się zdobywanie kwalifikacji w następujących zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, cieśla, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, technik budownictwa, elektromechanik, elektryk, technik elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, sprzedawca, technik handlowiec, fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa.

Bibliotekę uruchomiono 1 września 2007 roku. Udostępnia swoje zbiory uczniom Centrum Kształcenia Zawodowego oraz słuchaczom szkół dla dorosłych i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Na podstawie podpisanego porozumienia z Miejską Biblioteką w Zabrzu, dostęp do zbiorów Biblioteki CKPiU mają także inni mieszkańcy Miasta Zabrze .

Ośrodek Kształcenia Kursowego oferuje szeroką gamę usług szkoleniowych oraz możliwość wynajmu pomieszczeń szkoleniowych innym podmiotom.

Jako instytucja szkoleniowa jesteśmy wpisani: do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00099/2010.

Posiadamy następujące pracownie:

Zespół Pracowni Technicznych:

 • pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS ,
 • pracownia CAD/CAM,
 • pracownia odnawialnych źródeł energi firmy FORTUM Power and Heat
 • pracownia instalacji sanitarnych firmy ROCA Polska
 • pracownia mechatroniki samochodowej,
 • pracownia samochodowa ze Strefą Hybrydy firmy „TOYOTA-JANOWAN”
 • pracownia elektryczna,
 • pracownia obróbki mechanicznej,
 • dwie pracownie naprawy samochodów,
 • pracownia diagnostyki samochodowej,
 • dwie pracownie obróbki ręcznej,
 • pracownia montażu,
 • dwie pracownie komputerowe,
 • pracownia elektrotechniczna i elektroniczna,

Zespół Pracowni Usługowych (w Hostelu GUIDO):

 • pracownia fryzjerska
 • pracownia kosmetyczna
 • pracownia hotelarska
 • pracownia obsługi turystycznej

Filia nr 1:

 • pracownia instalacyjna
 • pracownia instalacyjno - posadzkarska
 • pracownia malarsko - tapeciarska
 • pracownia murarska
 • pracownia posadzkarsko - montażowa

Współpracujemy ze szkołami:

 • Centrum Edukacji w Zabrzu,
 • Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego,
 • Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu,
 • Zespół Szkół Samochodowych w Zabrzu,
 • Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 • Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu,
 • Zespół Szkół Nr 42 w Zabrzu,

Współpracowaliśmy i współpracujemy z następującymi partnerami:

 • Haas Automation Inc. / Abplanalp Consulting
 • Roca Polska w Gliwicach
 • Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe Spółka Akcyjna
 • Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Grupa Powen-Wafapomp S.A.
 • Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno Handlowe "Poch" Sp. z o.o.
 • Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.
 • ELPRO-7 Sp. z o.o.

7 lutego 2011 roku CKPiU otrzymało Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, a jego uroczyste wręczenie odbyło się podczas konferencji w dniu 21 marca. Aż do teraz w procesie recertyfikacji jest utrzymywany. Obecnie posiadamy Certyfikat Jakości wg normy ISO 9001:2015.

Zmiany w kształceniu zawodowym dla dorosłych, spowodowały uruchomienie (od września 2012 r.) w CKU nr 1 – Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, które dają możliwość zdobycia zawodu i potwierdzenia go świadectwem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wszystkim osobom dorosłym (jedynym warunkiem zapisania się na taki kurs jest ukończenie 18 lat życia).

13 maja 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Hali Nowych Technologii, a w niej najnowocześniejszej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie amerykańskiej firmy HAAS. Odbyła się konferencja „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, na której prelekcje wygłosili:

 • Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik,
 • prof. Jerzy Buzek,
 • Gene Haas – właściciel Haas Automation z USA,
 • Alain Reynvoet – Dyrektor zarządzający Haas Automation,
 • Maciej Śmigrodzki – Prezes Zarządu Abplanalp z Warszawy.

Firma Abplanalp z Warszawy, wyłączny dystrybutor obrabiarek HAAS w Europie środkowo-wschodniej wyróżniła nas powołaniem w naszym Centrum:

 • HTEC (Haas Technical-Education Center) – Centrum techniczno – edukacyjnego firmy Haas – jednego z wielu na świecie centrum kształcenia fachowych kadr do obsugi i programowania obrabiarek CNC
 • HFO (Haas Factory Outlet) – trzeciego w Polsce (po Warszawie i Politechnice Rzeszowskiej) centrum wystawienniczo-sprzedażowego obrabiarek Haas

Kolejnymi ważnymi wydarzeniami w życiu CKPiU było otwarcie:

 • w dniu 19 października 2014 r. pracowni instalacji sanitarnych firmy Roca Polska w Hali Nowych Technologii oraz zespołu pracowni hotelarskich, gastronomicznych, kosmetycznych i fryzjerskich w Hostelu Guido,
 • w dniu 21.10.2015 r. pracowni Odnawialnych Źródeł Energii firmy Fortum Power and Heat
 • w dniu 26 kwietnia 2018 r. nowoczesnej pracowni napraw samochodów z trzema podnośnikami samochodowymi, umożliwiającymi zorganizowanie trzech stanowisk egzaminacyjnych dla zawodów samochodowych wraz ze Strefę Hybrydy Firmy „TOYOTA – JANOWAN” z Zabrza, z pierwszym do dyspozycji uczniów samochodem Toyota z napędem hybrydowym

W CKPiU realizowane są liczne programy dofinansowane ze środków europejskich, w wyniku których m.in. uczniowie odbywają staże za granicą (Francja, Hiszpania) oraz zakupywane jest nowoczesne wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:16384