Jesteś tutaj: Start / Biblioteka / O bibliotece

O bibliotece

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O Bibliotece

HISTORIA

Biblioteka Centrum powstała w we wrześniu 2007 roku. Początkowo na pomieszczenia biblioteczne składały się nieistniejące już sale budynku „A”, które zostały przebudowane w 2008 roku. W związku z licznymi zmianami architektonicznymi Centrum Kształcenia Praktycznego,  biblioteka swoje miejsce zmieniała 4 razy, aż do 2011 roku, kiedy to ostatecznie księgozbiór został przeniesiony do lokalu Zabrzańskiego Centrum Informacji o Rynku Pracy. Z chwilą utworzenia we wrześniu 2008 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu, działającego przy CKPiU, biblioteka powiększyła grono czytelników o słuchaczy szkół dla dorosłych. Od tego czasu biblioteka czynna jest również w weekendy, gdy są zajęcia w CKU Nr 1.

Początkowo księgozbiór biblioteki był znikomy. Znacznie powiększył się w 2008, roku kiedy to dyrekcja placówki, przejęła woluminy należące niegdyś do biblioteki Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Zabrzu. Tym samym księgozbiór Centrum zyskał wiele egzemplarzy książek techniczno-zawodowych oraz beletrystycznych. Co roku zbiory wzbogacane są nie tylko poprzez zakup literatury fachowej i niezbędnych podręczników lecz również dzięki pomocy darczyńców.

KOMPUTERYZACJA

W marcu 2012 roku rozpoczęto komputeryzację biblioteki  w oparciu o program MOL+.Zbiory biblioteczne zostały skomputeryzowane i można się z nimi zapoznać poprzez katalog on-line. W czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

POROZUMIENIE

W dniu 22 listopada 2012 r., w CKPiU w Zabrzu, w obecności  Zastępcy Naczelnika  Wydziału Oświaty – mgr Ewy Wolnicy, Dyrektorzy: Miejskiej Biblioteki Publicznej  – mgr Tomasz Iwasiów, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu – mgr inż. Ryszard Gruca, podpisali porozumienie, mające na celu:

 • poszerzenie oferty czytelniczej dla mieszkańców Zabrza,
 • wymianę  książek pomiędzy bibliotekami,
 • przygotowywanie okolicznościowych wystaw,
 • organizowanie  warsztatów szkoleniowych,
 • integrację  środowiska bibliotekarskiego.

Ze zbiorów biblioteki szkolnej - zgodnie z jej regulaminem, będą mogli korzystać czytelnicy MBP  i okoliczni mieszkańcy  - 3x w tygodniu, także w soboty i niedziele.

DZIAŁALNOŚĆ

Pracownice biblioteki aktywnie uczestniczą w ważnych wydarzeniach z życia placówki, prowadzą Kronikę szkoły. Współpracują z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu. Współorganizują z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną (filia w Zabrzu) - spotkania informacyjne, warsztaty i wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy zabrzańskich szkół oraz służą pomocą fachową dotyczącą pracy biblioteki szkolnej. Zorganizowałyśmy wystawę objazdową po zabrzańskich bibliotekach szkolnych na 90-lecie praw miejskich Zabrza. W 2018 roku odbyła się wystawa poświęcona 100-leciu Odzyskania Niepodległości. Rok 2016 upłynął na przygotowaniach do XII Forum Bibliotekarzy woj. Śląskiego, zaś od 2017 roku odbywa się seminarium „Książka na piątkę”. W 2019 odbyła się trzecia edycja seminarium oraz wystawa z okazji 100 rocznicy powstań śląskich.

KSIĘGOZBIÓR

W zbiorach biblioteki CKPiU znajdują się książki między innymi z zakresu:

 • pedagogiki,
 • psychologii,
 • historii,
 • informatyki,
 • doskonalenia zawodowego,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • budownictwa,
 • elektrotechniki i elektroniki samochodowej,
 • górnictwa,
 • żywienia,
 • kosmetologii,
 • fryzjerstwa,
 • odnawialnych źródeł energii,
 • medycyny (zdrowie, anatomia człowieka, medycyna kliniczna, psychiatria, pediatria, pielęgniarstwo, ginekologia i położnictwo).

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów oraz stanowisk z dostępem do Internetu!

 

Cytaty o książkach:

    "Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serce  wzruszeniem (Kornel Makuszyński);

    "Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco);

    "Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów" (Kartezjusz);

    "Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem" (przysłowie chińskie);

    "Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji" (Bille Joe).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-08
Data publikacji:2016-03-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3348