Branżowa Szkoła II Stopnia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kandydaci Branżowej Szkoły II stopnia mają do wyboru następujące klasy :

 

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik technologii żywności

Nauka trwa 2 lata -4 semestry

Kształcenie jest prowadzone w formie zaocznej średnio co 2 tygodnie sobota-niedziela.

 

Do Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli Branżową Szkołę I stopnia lub Zasadniczą Szkołę Zawodową w okresie ostatnich  5lat.

 

Ukończenie Branżowej Szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika czyli również wykształcenie średnie.

Dodatkowo ważnym elementem Branżowej Szkoły II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 

PAMIĘTAJ !
Branżowa Szkoła II stopnia może kształcić tylko w zawodzie, który kontynuujesz po Branżowej Szkole I stopnia.

Absolwent kończący Branżową Szkołę II stopnia oraz posiadający maturę może kontynuować naukę na studiach wyższych lub założyć własną działalność gospodarczą.

 W trakcie nauki będziesz mieć możliwość:

 1. korzystania z profesjonalnie wyposażonych w sprzęt oraz materiały dydaktyczne pracowni zawodowychnauka jest bezpłatna w całym cyklu kształcenia,
 2. czerpania wiedzy od wykwalifikowanej kadry pedagogicznej posiadającej praktyczne doświadczenie zawodowe,
 3. zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie,
 4. podejść do egzaminów zawodowych zorganizowanych na terenie naszej placówki - są to egzaminy bezpłatne (egzaminy odbywają się na 4 semestrze).

 

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 

1. Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły – do pobrania TUTAJ

2. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.

3. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub w zasadniczej szkole zawodowej, którego        zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia

4. Dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie

5. Dowód osobisty (do wglądu)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-11
Data publikacji:2021-02-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:24514