Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, 41-800 zabrze ul. 3 Maja 95
Strona internetowa: www.ckp.zabrze.pl

W/w jednostka zobowiązuje się zapewnić dostępność zgodnie z ustawami: 1. Ustawa z 4.04.2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 848 ze zm.) 2. Ustawa z 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (j.t.Dz.U. z 2020 r, poz. 1062 ze zm.)

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ
2015-06-10

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI
2019-10-20

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (PodwójneA). Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Serwis posiada mapę strony.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

We wszelkich kwestiach dotyczących dostępności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ckp@ckp.zabrze.pl lub numerem tel.: 32 370-15-99 Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor CKPiU Ryszard Gruca.

W/w drogą mogą również Państwo składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Żądanie postaramy się zrealizować niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
Do budynku CKPiU można wejść dwoma wejściami. Wejście główne umiejscowione z tyłu budynku udostępnia poruszanie się osobą na wózku na całym poziomie pierwszego oraz drugiego piętra. Komunikację tę umożliwia winda znajdująca się tuż przy wejściu. Znajduje się tam także toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Natomiast drugie wejście posiada podjazd dla wózków i umożliwia poruszanie się na poziomie parteru w budynku A.

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej. Możliwość przeczytania/przekazania informacji ustnie.

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-04
Data publikacji:2019-12-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2437