Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, 41-800 zabrze ul. 3 Maja 95
Strona internetowa: www.ckp.zabrze.pl

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu .

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ
2015-06-10

DATA OSTATNIEJ DUŻEJ AKTUALIZACJI
2023-10-12

STRONA INTERNETOWA JEST CZĘŚCIOWO ZGODNA Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH.

DOSTOSOWANIA ZASTOSOWANE NA STRONIE WWW:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (PodwójneA). Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Serwis posiada mapę strony

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ DANE KONTAKTOWE

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor CKPiU Marcin Kucharz
- e-mail: ckp@ckp.zabrze.pl
- telefon: 32 370-15-99

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ:
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul.3Maja 95, 41-800 Zabrze Do budynku można wejść dwoma wejściami. Wejście główne umiejscowione z tyłu budynku udostępnia poruszanie się osobą na wózku na całym poziomie pierwszego oraz drugiego piętra. Komunikację tę umożliwia winda znajdująca się tuż przy wejściu. Znajduje się tam także toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Natomiast drugie wejście posiada podjazd dla wózków i umożliwia poruszanie się na poziomie parteru w budynku A.

Filia nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Zwrotnicza 11, 40-807 Zabrze Do budynku w którym mieszczą się szatnie, warsztaty szkolne, pomieszczenia biurowe i techniczne prowadzą 2 wejścia. Budynek jednokondygnacyjny, bez schodów i windy. Znajduje się tam także toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ:
Informacje mogą być przekazane w formie cyfrowej. Możliwość przeczytania/przekazania informacji ustnie.

DEKLARACJĘ SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE SAMOOCENY PRZEPROWADZONEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ.

SKARGI I ODWOŁANIA
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Miasto Zabrze
Adres: ul. Powstańców śląskich 5-7

E-mail: umz@um.zabrze.pl
Telefon: 32 373 35 38
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-04
Data publikacji:2019-12-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4349