Centrum Kształcenia Zawodowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu jest publiczną placówką oświatową, powołaną z dniem 1 września 2000 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 czerwca 2000 r. Nr XXII344/2000/64Z/NO. Organem prowadzącym jest Gmina Zabrze. Placówka realizuje zadania z zakresu kształcenia zawodowego, a w szczególności praktycznej nauki zawodu.

Dobry zawód gwarancją zatrudnienia

Praktyczna nauka zawodu dla uczniów i słuchaczy prowadzona jest w dobrze wyposażonych warsztatach szkoleniowych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia odbywają się w 2 obiektach szkoleniowych:

Zespole Pracowni Technicznych
adres: 41-800 Zabrze,
ul. 3 Maja 95
tel. 32 370 15 99

Pracownie mają dobrą lokalizację. Mieszczą się w budynkach głównych Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, w sąsiedztwie Dyrekcji Centrum. W pobliżu znajduje się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Kultury oraz Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”.

Filii nr 1
adres: 41-800 Zabrze,
ul. Zwrotnicza 11
tel. 32 274 01 79

Filia nr 1 zlokalizowana jest w spokojnej okolicy, w dzielnicy Mikulczyce, obok Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, m.in. z którym ściśle współpracuje.

Zajęcia dydaktyczne są realizowane dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych
i techników kształcących się w zawodach:

samochodowych:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych,

budowlanych:

 • technik budownictwa,
 • murarz,
 • posadzkarz,
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • malarz - tapeciarz,
 • monter izolacji przemysłowych,

mechanicznych:

 • technik mechanik,
 • blacharz izolacji przemysłowych,
 • blacharz,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • ślusarz,

ogrodniczych:

 • technik architektury krajobrazu,

elektronicznych:

 • technik elektronik.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w kilkunastu zawodach.

Centrum Kształcenia Praktycznego współpracuje z OKE w Jaworznie i CKE
w zakresie opracowywania i recenzowania oraz standaryzacji zadań egzaminacyjnych.
24 nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatora w łącznie 20 zawodach.

Centrum Kształcenia Praktycznego współpracuje z KOWEZiU w zakresie podstaw programowych do różnych zawodów, standardów wyposażenia pracowni oraz kształcenia modułowego.

Nie ryzykuj – z nami zainwestuj w swoją przyszłość!

 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 1. Celem ośrodka jest dokształcanie pracowników młodocianych oraz realizowanie, w trybie kształcenia kursowego, zadań z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych. Ośrodek może także podejmować inne zadania z tego zakresu, zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.
 2. Do zadań ośrodka należy w szczególności:
  • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w  zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania,
  • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika,
  • doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8457