Kalendarium rozwoju CKPiU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • 2000 – powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu,
 • 2003 – uruchomienie w CKP Ośrodka Kształcenia Kursowego,
 • 2004 – uruchomienie w CKP Ośrodka Doradztwa Zawodowego i Badania Rynku Pracy dla Edukacji,
 • 2006 – przekształcenie Ośrodka Kształcenia Kursowego w Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
 • 2007 – utworzenie zespołu placówek oświatowych pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu, w skład którego weszły CKP i ODiDZ,
 • 2008 – powstanie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu (Szkoła Policealna Nr 9 dla Dorosłych w Zabrzu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 dla Dorosłych),
 • 2008 – zmiana nazwy zespołu placówek na Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,
 • 2009 – w ramach CKU Nr 1 utworzenie Technikum Uzupełniającego Nr 5 dla Dorosłych,
 • 2011 – w styczniu CKPiU zostało poddane procesowi certyfikacji ISO 9001:2008 przez GLOBAL GROUP POLSKA – Marcin Sztajerski, który to certyfikat otrzymaliśmy w lutym 2011r., – wrzesień - w ramach CKU Nr 1 utworzenie II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych,
 • 2012 – wrzesień - w CKU Nr 1 rozpoczęcie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w wyniku reformy szkolnictwa zawodowego dla dorosłych,
 • 2013 – kwiecień - powołanie Ośrodka Szkolenia Kierowców,
 • 2014:
  • luty – przedłużenie Certyfikatu ISO 9001:2008 na kolejne trzy lata,
  • maj - otwarcie Hali Nowych Technologii z pracownią obrabiarek sterowanych numerycznie firmy Haas,
  • październik - uruchomienie pracowni instalacji sanitarnych firmy Roca w Hali Nowych Technologii,
  • październik - otwarcie Zespołu Pracowni Usługowych (pracownie hotelarskie, gastronomiczne, fryzjerska i kosmetyczna) w Hostelu Guido,
  • październik - doposażenie Pracowni Obróbki Mechanicznej w trzy nowoczesne obrabiarki w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” 

 

Trochę historii

Centrum Kształcenia Praktycznego zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 czerwca 2000 roku. Dyrektorem został mgr inż. Ryszard Gruca.

1 października 2003 roku szkoła zmieniła nazwę na Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, a 17 listopada tegoż roku zmieniona została numeracja siedziby szkoły (z 3 Maja 91 na 3 Maja 95). Od września 2008 roku placówka funkcjonuje jako Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

 

W pierwszym roku działalności w szkole odbywało praktyki zawodowe 972 uczniów z zabrzańskich szkół. Pracowało w niej : 15 nauczycieli etatowych, 7 nauczycieli dochodzących, 4 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi.

 

Warunki lokalowe były skromne i składały się z:

 

 • budynku po CMG „Komag”, przy ul. 3 Maja 91;
 • Filii nr 1 - warsztaty szkolne (barak administracyjno-dydaktyczny), ul. Fabryczna 2;
 • Filii nr 2 - warsztaty szkolne (budynek administracyjno-dydaktyczny i garaże), ul. Hagera 66.

 

Na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoją strukturę organizacyjną, w ramach której działały:

 

 • Ośrodek Kształcenia Kursowego (2002-2005);
 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (od 2006 r.);
 • Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Monitorowania Rynku Pracy dla potrzeb Edukacji (2003-2011);
 • Zabrzańskie Centrum Informacji o Rynku Pracy (2004-2011);
 • Centrum Doradztwa Metodycznego (2004-2010).

 

W budynku CKP działało również Młodzieżowe Biuro Pracy – użyczenie lokalu (2006-2011).

 

W sierpniu 2005 roku zlikwidowano Filię nr 2 – warsztaty szkolne przy ul. Hagera.

 

Filię Nr 1- z ul. Fabrycznej, przeniesiono do pozyskanych 2 baraków przy ul. Zwrotniczej 11, gdzie umieszczono Zespół Pracowni Budowlanych. W ramach praktyk zawodowych uczniowie remontują tamtejsze pomieszczenia.

 

Odbył się również remont budynku B i modernizacja przylegających do niego hal. 1 października 2008 roku, nastąpiło uroczyste otwarcie Zespołu Pracowni Technicznych do kształcenia w zawodach mechanicznych, elektrycznych i samochodowych.

 

W sierpniu 2004 roku zainstalowano 16 stanowiskową pracownię komputerową. Obecnie do dyspozycji nauczycieli, uczniów, słuchaczy i kursantów są 3 sale komputerowe i multimedialne. Szkoła dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Od września 2008 roku w systemie zaocznym, wiedzę w naszej placówce zdobywają osoby dorosłe w ramach powołania Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1. Mają oni możliwość zdobycia zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej lub Szkole Policealnej. We wrześniu 2009 roku indeksy otrzymali słuchacze Technikum Uzupełniającego nr 5. Pierwsze egzaminy maturalne odbyły się w Centrum w maju 2012 roku. W roku szkolnym 2013/2014, uruchomiono dwa oddziały w II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, mogą rozpocząć naukę od klasy drugiej.

 

Biblioteka została uruchomiona w 2007 roku, w skromnych warunkach lokalowych. 1.09. 2011 roku przeniesiono ją do pomieszczeń po ODZiMRP. Nastąpiła jej komputeryzacja. Zwiększono obsadę, dzięki czemu zbiory i możliwość korzystania z Internetu są dostępne przez 7 dni w tygodniu dla uczniów, słuchaczy, pracowników, a także mieszkańców Zabrza.

 

Od września 2011 r. z pomieszczeń szkoły korzysta Biuro Projektów Unijnych. Natomiast 16.01.2013 r., otwarto w Centrum punkt konsultacyjny w ramach projektu ”Lepiej razem niż osobno”. Dzięki niemu mieszkańcy Zabrza mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych, socjalnych i prawnych.

 

Staraniem dyrekcji szkoły oraz władz miasta odbywa się ciągła modernizacja bazy dydaktycznej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2858