Kalendarium rozwoju CKPiU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2000 – powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu,
2003 – uruchomienie w CKP Ośrodka Kształcenia Kursowego,
2004 – uruchomienie w CKP Ośrodka Doradztwa Zawodowego i Badania Rynku Pracy dla Edukacji,
2006 – przekształcenie Ośrodka Kształcenia Kursowego w Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
2007 – utworzenie zespołu placówek oświatowych pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu, w skład którego weszły CKP i ODiDZ,
2008 – powstanie Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu (Szkoła Policealna Nr 9 dla Dorosłych w Zabrzu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 dla Dorosłych),
2008 – zmiana nazwy zespołu placówek na Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,
2009 – w ramach CKU Nr 1 utworzenie Technikum Uzupełniającego Nr 5 dla Dorosłych,
2011 – w styczniu CKPiU zostało poddane procesowi certyfikacji ISO 9001:2008 przez GLOBAL GROUP POLSKA – Marcin Sztajerski, który to certyfikat otrzymaliśmy w lutym 2011r., – wrzesień - w ramach CKU Nr 1 utworzenie II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych,
2012 – wrzesień - w CKU Nr 1 rozpoczęcie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w wyniku reformy szkolnictwa zawodowego dla dorosłych,
2013 – kwiecień - powołanie Ośrodka Szkolenia Kierowców,

2014:

- luty – przedłużenie Certyfikatu ISO 9001:2008 na kolejne trzy lata,
- maj - otwarcie Hali Nowych Technologii z pracownią obrabiarek sterowanych numerycznie firmy Haas,
- październik - uruchomienie pracowni instalacji sanitarnych firmy Roca w Hali Nowych Technologii,
- październik - otwarcie Zespołu Pracowni Usługowych (pracownie hotelarskie, gastronomiczne, fryzjerska i kosmetyczna) w Hostelu Guido,
- październik - doposażenie Pracowni Obróbki Mechanicznej w trzy nowoczesne obrabiarki w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” 
 
2015:
- wyróżnienie Ryszarda Grucy, dyrektora CKPiU, Nagrodą Ministra Gospodarki,
-rozpoczęcie projektu „Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości” z Programu ERASMUS+, którego liderem jest CKPiU,
- otwarcie nowoczesnej pracowni Odnawialnych Źródeł Energii Firmy FORTUM Power and Heat Polska,

2016:

-współorganizacja z Miejską Biblioteką Publiczną i Miejskim Ośrodkiem Kultury XII Forum Bibliotekarzy województwa śląskiego „Biblioteka przestrzenią do działania”,
-wizyta studyjna grupy dyrektorów i nauczycieli w Saint-Etienne we Francji w celu poznania francuskiego systemu kształcenia dualnego - Erasmus +,
-praktyki zawodowe w firmach w Saint-Etienne we Francji w ramach projektu „Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości” w ramach Programu ERASMUS+,
-likwidacja publicznego Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Zabrzu i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 dla Dorosłych w Zabrzu,

2017:

-wyróżnienie Ryszarda Grucy, dyrektora CKPiU tytułem „Kreator Kompetencji Zawodowych” w czasie XXXI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017,
-współorganizacja z Miejską Biblioteką Publiczną, Wojewódzką Biblioteką Publiczną - Filią w Zabrzu i Miejskim Ośrodkiem Kultury seminarium dla bibliotekarzy województwa śląskiego w ramach projektu MBP „Książka na piątkę” ,

2018:

-organizacja Finału Centralnego VII Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją”,
-otwarcie nowoczesnej pracowni napraw i diagnostyki samochodowej ze Strefą Hybrydy Firmy TOYOTA JANOWAN,
-współorganizacja II edycji seminarium „Książka na piątkę” w ramach projektu MBP,

2019:

-przekształcenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu wraz z Filią nr 1 oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu,
-współorganizacja III edycji seminarium „Książka na piątkę”,

2020:

-założenie Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Zabrzu,
-współorganizacja IV edycji seminarium „Książka na piątkę”.

 

TROCHĘ HISTORII

Centrum Kształcenia Praktycznego zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 czerwca 2000 roku. Dyrektorem został mgr inż. Ryszard Gruca.

1 października 2003 roku szkoła zmieniła nazwę na Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, a 17 listopada tegoż roku zmieniona została numeracja siedziby szkoły (z 3 Maja 91 na 3 Maja 95). Od września 2008 roku placówka funkcjonuje jako Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

W pierwszym roku działalności w szkole odbywało praktyki zawodowe 972 uczniów z zabrzańskich szkół. Pracowało w niej : 15 nauczycieli etatowych, 7 nauczycieli dochodzących, 4 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi.

Warunki lokalowe były skromne i składały się z:

 • budynku po CMG „Komag”, przy ul. 3 Maja 91;
 • Filii nr 1 - warsztaty szkolne (barak administracyjno-dydaktyczny), ul. Fabryczna 2;
 • Filii nr 2 - warsztaty szkolne (budynek administracyjno-dydaktyczny i garaże), ul. Hagera 66.

 Na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoją strukturę organizacyjną, w ramach której działały:

 • Ośrodek Kształcenia Kursowego (2002-2005);
 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (od 2006 r.);
 • Ośrodek Doradztwa Zawodowego i Monitorowania Rynku Pracy dla potrzeb Edukacji (2003-2011);
 • Zabrzańskie Centrum Informacji o Rynku Pracy (2004-2011);
 • Centrum Doradztwa Metodycznego (2004-2010);
 • Młodzieżowe Biuro Pracy – użyczenie lokalu (2006-2011).

W sierpniu 2005 roku zlikwidowano Filię nr 2 – warsztaty szkolne przy ul. Hagera.

Filię Nr 1 - z ul. Fabrycznej, przeniesiono do pozyskanych 2 baraków przy ul. Zwrotniczej 11, gdzie umieszczono Zespół Pracowni Budowlanych. W ramach praktyk zawodowych uczniowie remontują tamtejsze pomieszczenia

Odbył się również remont budynku B i modernizacja przylegających do niego hal. 1 października 2008 roku, nastąpiło uroczyste otwarcie Zespołu Pracowni Technicznych do kształcenia w zawodach mechanicznych, elektrycznych i samochodowych.

W sierpniu 2004 roku zainstalowano 16 stanowiskową pracownię komputerową. Obecnie do dyspozycji nauczycieli, uczniów, słuchaczy i kursantów są 3 sale komputerowe i multimedialne. Szkoła dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Od września 2008 roku w systemie zaocznym, wiedzę w naszej placówce zdobywają osoby dorosłe w ramach powołania Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1. Mają oni możliwość zdobycia zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej lub Szkole Policealnej. We wrześniu 2009 roku indeksy otrzymali słuchacze Technikum Uzupełniającego nr 5. Pierwsze egzaminy maturalne odbyły się w Centrum w maju 2012 roku. W roku szkolnym 2013/2014, uruchomiono dwa oddziały w II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, mogą rozpocząć naukę od klasy drugiej.

Biblioteka została uruchomiona w 2007 roku, w skromnych warunkach lokalowych. 1.09.2011 roku przeniesiono ją do pomieszczeń po ODZiMRP i skomputeryzowano. Zwiększono obsadę, dzięki czemu zbiory i możliwość korzystania z Internetu są dostępne przez 7 dni w tygodniu dla uczniów, słuchaczy, pracowników, a także mieszkańców Zabrza.

Od września 2011 r. z pomieszczeń szkoły korzysta Biuro Projektów Unijnych. Natomiast 16.01.2013 r., otwarto w Centrum punkt konsultacyjny w ramach projektu ”Lepiej razem niż osobno”. Dzięki niemu mieszkańcy Zabrza mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych, socjalnych i prawnych.

Staraniem dyrekcji szkoły oraz władz miasta odbywa się ciągła modernizacja bazy dydaktycznej. W 2014 otwarto Halę Nowych Technologii i Pracownie Usługowe. W 2018 otwarto nowoczesną pracownię napraw i diagnostyki samochodowej ze Strefą Hybrydy Firmy TOYOTA JANOWAN, a w 2020 roku założono Branżową. Szkołę II Stopnia nr 1 w Zabrzu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA O CHARAKTERZE PONADSZKOLNYM:

 • organizacja Zabrzańskich Targów Edukacyjnych „Szkolnych Prezentacji”, począwszy od III edycji, tj. od 2001 r. (20 edycji),
 • współudział w organizacji zabrzańskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości, wraz z Powiatowym Urzędem Pracy począwszy od marca 2003 r. (7 edycji),
 • współudział w organizacji Dni Nauki (14 edycji),
 • aktywny udział w realizacji przedsięwzięć Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
  (od pierwszej edycji, tj. od 2009 r.),
 • organizacja Szkolnych Mistrzostw Zabrza w Stylizacji Fryzur przez Zespół Pracowni Usługowych CKPiU od 2015 r. (pięć edycji),
 • organizacja od 2016 r. konkursów geograficzno – turystycznych dla młodzież zabrzańskich szkół „Pasja Podróżowania”, połączonych ze spotkaniami ze znanymi podróżnikami:

-2016.04.22 z Romanem Dzidą, zdobywcą Korony Ziemi,

-2017.04.21 z Markiem Juszczakiem i Dominikiem Pędziwilkiem, którzy na rowerach dotarli za koło podbiegunowe na Nordkapp,

-2018.03.02 z panem Aleksandrem Dobą, „Podróżnikiem Roku 2015”
wg National Geographic, który trzy razy przepłynął samotnie kajakiem Atlantyk,

-2019.03.15 z Panem Jarosławem Botorem, zabrzaninem, który w trakcie narodowej wyprawy zimowej na K2 brał udział w akcji ratunkowej himalaistów: Francuzki Elizabeth Trevor i Tomasza Mackiewicza, za którą jej uczestnicy otrzymali m.in. Ordery Legii Honorowej.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3359