Jesteś tutaj: Start / PARTNERZY

PARTNERZY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

                                                                 

                               

                                                                            

 

 

 

 

Artykuły

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM

29 marca 2021

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego współpracuje z:

 • władzami publicznymi Miasta Zabrze, w tym w szczególności z Urzędem Miejskim w Zabrzu i władzami oświatowymi oraz wszystkimi zabrzańskimi placówkami oświatowymi, organizując liczne szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli,
 • Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach,
 • organizacjami pracodawców (Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Gliwicach, Oddział w Zabrzu, Związek Pracowników Budownictwa  w Gliwicach, Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa),
 • Firmami i przedsiębiorstwami regionalnymi i krajowymi:
 • Powiatowym Urzędem Pracy,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
 • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
 • Zakładem Aktywności Zawodowej w Zabrza organizując kursy dla osób niepełnosprawnych,

-          Abplanalp sp. z o.o. z Warszawy (wyłączny przedstawiciel HAAS Automation Inc. z USA),

-          ROCA Polska w Gliwicach,

-          Fortum Silesia S.A. w Zabrzu,

-          TOYOTA JA-NOW-AN w Zabrzu,

-          Mostostal Zabrze - Konstrukcje Przemysłowe S.A. w Zabrzu,

-          Mostostal Zabrze - Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. w Gliwicach,

-          KAEFER S.A. Oddział w Zabrzu,

-          Grupa Powen-Wafapomp S.A. Zakład w Zabrzu,

-          Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

-          Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno Handlowe "Poch" Sp. z o.o.

-          Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. w Zabrzu,

-          ELPRO-7 Sp. z o.o. w Zabrzu.

 • stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego (Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Stowarzyszeniem Dyrektorów i Nauczycieli CKP w Łodzi, Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów CKU i CKP w Rybniku).
 • Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnym w Jaworznie ,Wrocławiu i Krakowie. W Centrum odbywają się liczne standaryzacje zadań egzaminacyjnych. Pracownicy Centrum są autorami i recenzentami zadań egzaminacyjnych, autorami informatorów do egzaminu zawodowego. Uczestniczą także w przedsięwzięciach realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, mających na celu modernizację obecnego systemu kształcenia zawodowego i systemu zewnętrznego egzaminowania. W Centrum działa ośrodek egzaminowania zewnętrznego, posiadający upoważnienie do organizacji zewnętrznych egzaminów zawodowych we wszystkich kształconych zawodach. Większość  nauczycieli kształcenia zawodowego posiada uprawnienia egzaminatorów egzaminowania zewnętrznego, często w kilku zawodach. Nauczyciel Centrum wpisany jest na ministerialną listę ekspertów w zakresie recenzowania podręczników w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złóż.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-22
Data publikacji:2021-02-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:726