Jesteś tutaj: Start / Projekty / POWER

POWER

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
W ramach programu unijnego POWER (Program Wiedza Edukacja Rozwój) szkoła realizuje projekt „Rzeczywistość zawodowa w Hiszpanii".
 
Projekt ten skierowany jest do uczniów czterech zabrzańskich szkół kształcących zawodowo (Zespół Szkół nr 3, Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Centrum Edukacji, Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych), które utworzyły konsorcjum koordynowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. Zagranicznym partnerem konsorcjum jest EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS w Hiszpanii.
 
 Głównym celem projektu jest rozwój i racjonalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w ramach kształcenia zawodowego uczniów i opiekunów, które pozwolą na podniesienie jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia instytucji wchodzących w skład konsorcjum.
 
 Łącznie 40 uczniów - kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych - weźmie udział w praktykach zawodowych. Praktyki te zrealizują w hiszpańskim środowisku pracy, zgodnie z kierunkiem kształcenia. Będą mieli okazję skorzystać z najnowszych technik i technologii, często niedostępnych w polskich zakładach pracy.
 
I grupa 20 uczniów wyjechała do Hiszpanii 29.02.2020 r. Jednakże staż został skrócony o dwa tygodnie z uwagi na rozwój pandemii wywołanej koronawirusem. Mimo skróconego czasu praktyk, uczniowie zdążyli poznać hiszpańską rzeczywistość zawodową. Zdobyli pierwsze doświadczenia w nowych warunkach zawodowych i społecznych. Zderzyli się także z inną kulturą oraz językiem.
 
II grupa 20 uczniów wyjedzie prawdopodobnie wiosną 2021 roku, o ile sytuacja międzynarodowa na to pozwoli.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-28
Data publikacji:2020-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:639