Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

Realizowane projekty unijne

Projekty realizowane:

Program „Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”

Program Erasmus+

 


Projekty zrealizowane:

Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta.„Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”


„Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze”


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego"Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie"


Priorytet IX, działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego.„Szkoła otwarta dla dorosłych. Modernizacja systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby śląskiego rynku pracy”


Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. „Partnerstwo na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach long life learning”


Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.3 Infrastruktura szkolnictwa ustawicznego.„Adaptacja poprzemysłowych budynków gminy Zabrze na potrzeby CentrumKształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6783