Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

WDN

WDN to celowe, przemyślane uczenie się rady pedagogicznej. To droga do wspólnego rozwiązywania problemów danej szkoły, a jednocześnie bardzo ważny kierunek obecnej reformy oświaty, bowiem główna odpowiedzialność za rzeczywiste zmiany leży właśnie
po stronie szkoły.

WDN jest procesem zespołowego uczenia się. Jest przedsięwzięciem zaplanowanym, dłuższym, ukierunkowanym na zdobywanie wiedzy, umiejętności, zmianę postaw, rozwiązywanie problemów pedagogicznych  i dydaktycznych.

Specyfiką WDN jest więc:


Cele i zadania WDN:


W urzeczywistnianiu celów i realizacji zadań ważne jest, aby:


Procedura WDN:

  1. Opracowanie i przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli (rozpoznanie potrzeb)
  2. Przedstawienie wyników ankiet
  3. Przygotowanie harmonogramu form doskonalenia nauczycieli
  4. Zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania danego problemu (organizacja i przeprowadzenie szkoleń)
  5. Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce
  6. Ewaluacja działań z zakresu WDN.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3103