Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

Kalendarium rozwoju CKPiU

 

Trochę historii

Centrum Kształcenia Praktycznego zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 czerwca 2000 roku. Dyrektorem został mgr inż. Ryszard Gruca.

1 października 2003 roku szkoła zmieniła nazwę na Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego, a 17 listopada tegoż roku zmieniona została numeracja siedziby szkoły (z 3 Maja 91 na 3 Maja 95). Od września 2008 roku placówka funkcjonuje jako Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

 

W pierwszym roku działalności w szkole odbywało praktyki zawodowe 972 uczniów z zabrzańskich szkół. Pracowało w niej : 15 nauczycieli etatowych, 7 nauczycieli dochodzących, 4 pracowników administracji i 7 pracowników obsługi.

 

Warunki lokalowe były skromne i składały się z:

 

 

Na przestrzeni lat szkoła zmieniała swoją strukturę organizacyjną, w ramach której działały:

 

 

W budynku CKP działało również Młodzieżowe Biuro Pracy – użyczenie lokalu (2006-2011).

 

W sierpniu 2005 roku zlikwidowano Filię nr 2 – warsztaty szkolne przy ul. Hagera.

 

Filię Nr 1- z ul. Fabrycznej, przeniesiono do pozyskanych 2 baraków przy ul. Zwrotniczej 11, gdzie umieszczono Zespół Pracowni Budowlanych. W ramach praktyk zawodowych uczniowie remontują tamtejsze pomieszczenia.

 

Odbył się również remont budynku B i modernizacja przylegających do niego hal. 1 października 2008 roku, nastąpiło uroczyste otwarcie Zespołu Pracowni Technicznych do kształcenia w zawodach mechanicznych, elektrycznych i samochodowych.

 

W sierpniu 2004 roku zainstalowano 16 stanowiskową pracownię komputerową. Obecnie do dyspozycji nauczycieli, uczniów, słuchaczy i kursantów są 3 sale komputerowe i multimedialne. Szkoła dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Od września 2008 roku w systemie zaocznym, wiedzę w naszej placówce zdobywają osoby dorosłe w ramach powołania Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1. Mają oni możliwość zdobycia zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej lub Szkole Policealnej. We wrześniu 2009 roku indeksy otrzymali słuchacze Technikum Uzupełniającego nr 5. Pierwsze egzaminy maturalne odbyły się w Centrum w maju 2012 roku. W roku szkolnym 2013/2014, uruchomiono dwa oddziały w II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, mogą rozpocząć naukę od klasy drugiej.

 

Biblioteka została uruchomiona w 2007 roku, w skromnych warunkach lokalowych. 1.09. 2011 roku przeniesiono ją do pomieszczeń po ODZiMRP. Nastąpiła jej komputeryzacja. Zwiększono obsadę, dzięki czemu zbiory i możliwość korzystania z Internetu są dostępne przez 7 dni w tygodniu dla uczniów, słuchaczy, pracowników, a także mieszkańców Zabrza.

 

Od września 2011 r. z pomieszczeń szkoły korzysta Biuro Projektów Unijnych. Natomiast 16.01.2013 r., otwarto w Centrum punkt konsultacyjny w ramach projektu ”Lepiej razem niż osobno”. Dzięki niemu mieszkańcy Zabrza mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych, socjalnych i prawnych.

 

Staraniem dyrekcji szkoły oraz władz miasta odbywa się ciągła modernizacja bazy dydaktycznej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2791