Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW CKPiU w ZABRZU w OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 z uwzględnieniem zasad RODO

Artykuły

1 listopad - "Szkoła pamięta"

29 października 2020

Zapraszamy do oglądania prezentacji  dotyczącej ludzi związanych z Zabrzem, którzy już odeszli ... "Szkoła pamięta" to akcja MEN. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. 1 listopada wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

Zawieszenie zajęć

23 października 2020

 

W związku z zapowiedziami wprowadzenia na terenie całego kraju strefy czerwonej Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu informuje, że od dnia 24.10.2020r. do  8.11.2020r. zostają zawieszone zajęcia w formie stacjonarnej aw prowadzone zajęcia z wykorzystaniem technik nauczania na odległość w Centrum Kształcenia Ustawicznego (II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe) .

O wszelkich zmianach informować będziemy również poprzez stronę internetową Centrum.

 

Darmowe e-booki w listopadzie - Czytam.pl

26 października 2020

Nasza szkoła włączyła się do akcji promującej czytelnictwo „Upoluj swoją książkę" organizowanego przez Czytam.pl. Dzięki niej uczniowie szkół średnich na terenie całego kraju mogą za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i audiobooków.
Plakat w wersji elektronicznej z kodami QR daje dostęp do książek od 2-30 listopada 2020r. Aby pobrać e-booki należy ściągnąć darmową aplikację WOBLINK, zeskanować kod QR i czytać lub słuchać za darmo do końca listopada.
Zapraszamy do czytania!

https://instytutksiazki.pl/files/upload/files/newsletter%20Czytaj%20PL/20201023%20czytaj_pl_2020_plakat_kv_b2_szkoly(1).pdf

Zbiórka książek z okazji „Światowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych”

5 października 2020

Informacja

2 października 2020

Uprzejmie informujemy, że sekretariat Centrum jest czynny tylko w weekendy, kiedy odbywają się zjazdy liceum.

Akcja charytatywna z okazji światowego dnia zwierząt!

17 września 2020

15 września 2020

15 września 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2020

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu  w dniu 12 września 2020 r. (sobota) o godz. 8.00.

Rekrutacja nauczycieli 2020/21

23 lipca 2020

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 zatrudni w Centrum Kształcenia Zawodowego (system nauki tygodniowy) oraz w Branżowej Szkole II stopnia i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (system nauki zaoczny) nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach:

 • budowlanych
 • elektrycznych
 • fryzjerskich
 • kosmetycznych
 • samochodowych
 • mechanicznych

Wymiar  etatu uzależniony od przeprowadzonego naboru.

Wykształcenie i kwalifikacje zgodne obowiązującymi przepisami.

Kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej www.ckp.zabrze.pl/aktualności, proszę składać do dnia 21.08.2020r. w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres kadry@ckp.zabrze.pl

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - LINK

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 95, tel. 884 956 297, strona internetowa: www.ckp.zabrze.pl, e-mail: ckp@ckp.zabrze.pl, REGON: 240584297, NIP: 648-26-15-452
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia w celu wypełniania obowiązków wynikających z:

1)      w przypadku rekrutacji pracowników dydaktycznych: ustawy z 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela oraz  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2)      w przypadku rekrutacji pracowników samorządowych: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

3)      w przypadku rekrutacji innych pracowników:  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

4)      w przypadku nieprowadzenia procesu rekrutacji: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia.
 2. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane:

1)      w przypadku rekrutacji pracowników samorządowych: przez 3 miesiące od momentu ogłoszenia wyników. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych – 10 lat;

2)      w przypadku rekrutacji innych pracowników, w tym dydaktycznych: w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych – 10 lat; w przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi Pani/Pana prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji;

3)      w przypadku nieprowadzenia procesu rekrutacji: jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę, Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 2 lata od momentu złożenia. Jeśli w tym czasie zostanie otwarte postępowanie rekrutacyjne dane będą przechowywane w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych (patrz: lit. a). W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi Pani/Pana prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania,  wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:31716