Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

O nas

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu jest zespołem publicznych placówek oświatowych i szkół dla osób dorosłych prowadzonym przez Miasto Zabrze w województwie śląskim.

Do głównych zadań Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu należy organizacja:

Centrum jest od wielu lat głównym organizatorem Zabrzańskich Targów Edukacji „Szkolne Prezentacje”. Współorganizuje wraz z innymi zabrzańskimi instytucjami Dni Nauki  oraz Ogólnopolski Tydzień Kariery.

Posiadamy:

W skład CKPiU w Zabrzu wchodzą:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu kształcące na poziomie technikum w zawodach: technik mechanik, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa, technik obsługi ruchu turystycznego oraz w na poziomie szkoły branżowej I stopnia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter konstrukcji budowlanych, murarz, malarz – tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter elektronik, monter izolacji budowlanych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu - kształcące w trybie zaocznym, w skład którego wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zabrzu, Szkoła Branżowa II Stopnia nr 1 w Zabrzu i Szkoła Policealna nr 9 w Zabrzu;  Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu jest także organizatorem Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, w których oferuje się zdobywanie kwalifikacji w następujących zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, cieśla, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, technik budownictwa, elektromechanik, elektryk, technik elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, sprzedawca, technik handlowiec, fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa.

Bibliotekę uruchomiono 1 września 2007 roku. Udostępnia swoje zbiory uczniom Centrum Kształcenia Zawodowego oraz słuchaczom szkół dla dorosłych i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Na podstawie podpisanego porozumienia z Miejską Biblioteką w Zabrzu, dostęp do zbiorów Biblioteki CKPiU mają także inni mieszkańcy Miasta Zabrze .

Ośrodek Kształcenia Kursowego oferuje szeroką gamę usług szkoleniowych oraz możliwość wynajmu pomieszczeń szkoleniowych innym podmiotom.

Jako instytucja szkoleniowa jesteśmy wpisani: do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00099/2010.

Posiadamy następujące pracownie:

Zespół Pracowni Technicznych:

Zespół Pracowni Usługowych (w Hostelu GUIDO):

Filia nr 1:

Współpracujemy ze szkołami:

Współpracowaliśmy i współpracujemy z następującymi partnerami:

7 lutego 2011 roku CKPiU otrzymało Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, a jego uroczyste wręczenie odbyło się podczas konferencji w dniu 21 marca. Aż do teraz w procesie recertyfikacji jest utrzymywany. Obecnie posiadamy Certyfikat Jakości wg normy ISO 9001:2015.

Zmiany w kształceniu zawodowym dla dorosłych, spowodowały uruchomienie (od września 2012 r.) w CKU nr 1 – Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, które dają możliwość zdobycia zawodu i potwierdzenia go świadectwem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wszystkim osobom dorosłym (jedynym warunkiem zapisania się na taki kurs jest ukończenie 18 lat życia).

13 maja 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Hali Nowych Technologii, a w niej najnowocześniejszej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie amerykańskiej firmy HAAS. Odbyła się konferencja „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, na której prelekcje wygłosili:

Firma Abplanalp z Warszawy, wyłączny dystrybutor obrabiarek HAAS w Europie środkowo-wschodniej wyróżniła nas powołaniem w naszym Centrum:

Kolejnymi ważnymi wydarzeniami w życiu CKPiU było otwarcie:

W CKPiU realizowane są liczne programy dofinansowane ze środków europejskich, w wyniku których m.in. uczniowie odbywają staże za granicą (Francja, Hiszpania) oraz zakupywane jest nowoczesne wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13095