Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

EGZAMINY SEMESTRALNE

Słuchacze Szkoły Branżowej II stopnia, Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej zdają pod koniec każdego semestru egzaminy semestralne z wszystkich obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Słuchacz który zdał wszystkie egzaminy otrzymuje promocję na semestr wyższy. Słuchacz, który uzyskał ocenę niepuszczającą ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego. Warunkiem jest złożenie podania do Dyrektora szkoły o egzamin poprawkowy. Słuchacz, który ma frekwencję niższą niż 50% (dotyczy pojedynczych przedmiotów) i zagraża mu NKL, ma możliwość zdawania egzaminu klasyfikacyjnego. Warunkiem jest złożenie podania do Dyrektora szkoły o egzamin klasyfikacyjny.

Słuchacz, który nie zdał egzaminów nie otrzymuje promocji na semestr wyższy. Osoba, która chce powtarzać semestr zobowiązana jest napisać pismo skierowane do Dyrektora Szkoły o zamiarze powtarzania semestru.

Artykuły

Szkoła Branżowa II klasy I

25 września 2023

Szkoła Branżowa II klasy II

25 września 2023

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

25 września 2023

Egzaminy końcowe odbywają się na ostatnich zajęciach z każdego przedmiotu.
Warunkiem przystąpienia do egzaminów zawodowych jest zaliczenie wszystkich końcowych egzaminów wewnętrznych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-09-20
Data publikacji:2023-09-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1257