Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

PRAKTYKI ZAWODOWE

Jednym z warunków ukończenia szkoły są praktyki zawodowe które odgrywają ważną rolę w szkołach branżowych I i II stopnia, technikach i szkołach policealnych. Pozwalają uczniom skonfrontować zdobytą wiedzę i umiejętności z oczekiwaniami stawianymi przez pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy. Umożliwiają także zdobycie pierwszego, bardzo ważnego doświadczenia zawodowego. Dają także możliwość poznania specyfiki danego stanowiska pracy i zdobycia wartościowych, w perspektywie przyszłego poszukiwania pracy, kontaktów. Udział w nich można uznać za istotne doświadczenie zawodowe, którym warto pochwalić się w swoim CV.

Miejscem odbywania praktyki zawodowej powinno być przedsiębiorstwo, którego profil działalności jest związany z kierunkiem odbywania nauki w szkole.

 

Skierowania na praktyki mogą Państwo odbierać w sekretariacie uczniowskim.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-09-20
Data publikacji:2023-09-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:897