Oferta CKPiU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17 maja 2022

Nasza oferta dla wszystkich którzy chcą się kształcić w naszym Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu

W roku szkolnym 2022/2023 uruchamiamy nabór do następujących szkół:

1.  II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych;

2. Szkoła policealna Nr 9 kształcąca w zawodach:

   1) Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

   2) Technik administracji;

   3) Technik usług kosmetycznych.

3. Branżowa szkoła II stopnia Nr 1 kształcąca w zawodach:

   1) Technik budownictwa;

   2) Technik elektryk;

   3) Technik mechanik;

   4) Technik pojazdów samochodowych;

   5) Technik robót wykończeniowych w budownictwie;

   6) Technik technologii żywności.

   7) Technik usług fryzjerskich;

   8) Technik żywienia i usług gastronomicznych.

4. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Nazwa zawodu

Kwalifikacja w danym zawodzie

723103 Mechanik pojazdów samochodowych

MOT.05.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych 
systemów  pojazdów samochodowych

722307 Operator obrabiarek skrawających

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

722204 Ślusarz

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

514101 Fryzjer

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

741103 Elektryk

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-17
Data publikacji:2022-05-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:121