20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20 listopada 2020

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 26 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. 

Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.
Czy to znaczy, że prawa dziecka są respektowane? Niestety, w wielu zakątkach świata
dzieci nie mają dostępu do edukacji, opieki medycznej, bezpieczeństwa i życia w pokoju, do
schronienia, do ochrony przed wyzyskiem, do wolnego czasu i zabawy, do wyrażania własnych poglądów, do wolności.
Obowiązkiem nas dorosłych jest dążenie do tego, by prawa te były respektowane zarówno na naszym podwórku, jak i w najdalszych zakątkach Ziemi. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-20
Data publikacji:2020-11-20
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:30