Zabrzańskie Targi Edukacyjne - XXI „SZKOLNE PREZENTACJE’2019”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 czerwca 2019

Zabrzańskie Targi Edukacyjne - XXI „SZKOLNE PREZENTACJE’2019” zostały zorganizowane w dniu 30.05.2019 r. (czwartek) w Hali Sportowej MOSiR w Zabrzu, ul. Matejki 6 pod Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Zabrze, Pani Małgorzaty Mańki – Szulik.

Organizatorami „Szkolnych Prezentacji” byli:

-        Miasto Zabrze, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu,

-        Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,

      przy współudziale:

-        Centrum Edukacji w Zabrzu,

-        Zespołu Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu,

-        Zespołu Szkół Spożywczych im. B. Hagera w Zabrzu,

-        Zespołu Szkół nr 17 w Zabrzu.

Imprezę odwiedziło ok. 1 800 uczniów klas programowo najwyższych zabrzańskich gimnazjów i szkół podstawowych. Wzorem lat ubiegłych zwiedzanie ekspozycji odbywało się
w zorganizowanych grupach i pod opieką nauczycieli, wg ustalonego wcześniej harmonogramu zwiedzania.

W uroczystości otwarcia Szkolnych Prezentacji uczestniczyli znakomici goście, przedstawiciele władz miasta, kuratorium oświaty, firm współpracujących ze szkołami, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele mediów i młodzież.

W trakcie uroczystego otwarcia Targów, uczniom kształcącym się w zawodach technik mechanik i operator obrabiarek skrawających, którzy zostali wyróżnieni możliwością odbycia dodatkowego, ponadpodstawowego kursu programowania i użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie, i którzy zdali trudny egzamin na wymaganym poziomie min. 70%, zostały wręczone uroczyście Certyfikaty i odznaki „Certyfikowanego Operatora Obrabiarek HAAS”. Uroczystego wręczenia certyfikatów dokonali Prezydent Miasta Zabrze, Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Pan Jacek Tarkota, dyrektor Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Pan Bertold Czogała, przedstawiciel Firmy ABPLANALP sp. z o.o. z Warszawy, wyłącznego dostawcy obrabiarek skrawających CNC Firmy HAAS Automation z USA.

Dodatkowym bonusem będzie  umieszczenie nazwisk uczniów na liście rekomendowanych operatorów, z której korzystać mogą Przedsiębiorcy, co bez wątpienia zwiększy szanse młodzieży na wymagającym rynku pracy.

Uczniowie Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, odbywający zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu,

  • wyróżnieni dokumentem Certyfikowanego Operatora Obrabiarek HAAS to:

                 -  Dominik Gawron, uczeń klasy 3A – technik mechanik,

                 - Tomasz Grabowiec, uczeń klasy 3A – technik mechanik,

                 -  Kamil Marciniak, uczeń klasy 3A – technik mechanik,

                 -  Mateusz Wysocki, uczeń klasy 3A – technik mechanik,

                 -  Kacper Kłosowski, uczeń klasy 3Bm – operator obrabiarek skrawających,

                 -  Przemysław Łyczek, uczeń klasy 3Bm – operator obrabiarek skrawających,

  • wyróżnieni Dyplomem ukończenia Kursu to:

                 -  Stanisław Jarosz, uczeń klasy 3Bm – operator obrabiarek skrawających z ZCKOiZ,

                 -  Łukasz Potyka, uczeń klasy 3Bm – operator obrabiarek skrawających z ZCKOiZ.

 

Uroczystość otwarcia Imprezy uświetnił Hejnał Miasta Zabrze odegrany przez Emanuela Zemłę, absolwenta Państwowej Szkoły Muzycznej w Zabrzu oraz znakomity występ wokalny Małgorzaty Handke, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Zabrzu. 

Podobnie jak w latach poprzednich przedstawiciele uczniów, stanowiący Młodzieżowe Jury, ocenili ekspozycje poszczególnych wystawców. W konkursie na najlepsze, zdaniem  Młodzieżowego Jury, stoisko zwyciężył Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, przed Zespołem Szkół Mechaniczno - Samochodowych w Zabrzu i Centrum Edukacji w Zabrzu. Wyróżnienia zdobyły stoiska Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu i Zespołu Szkół nr 12 w Zabrzu

Od wielu lat ważnym zadaniem tej imprezy jest stworzenie młodzieży możliwości osobistego kontaktu z przedstawicielami instytucji wspierających oświatę, chociażby w sprawach późniejszych szans młodzieży na rynku prac, czy w sprawach bezpieczeństwa. 

XXI „Szkolnym Prezentacjom ’ 2019” towarzyszyła Wystawa „THE NEW ERA OF DISCOVERY”, zorganizowana przez Muzeum Miejskie w Zabrzu przy współpracy Konsulatu Generalnego USA
w Krakowie, dotycząca działalności NASA - Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej,  agencji rządu  Stanów Zjednoczonych odpowiedzialnej za narodowy program lotów kosmicznych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-18
Data publikacji:2019-06-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:295