ERASMUS+

Projekt

Wydarzenia

Członkowie

Galeria

Kultura


Projekt "Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości" skierowany jest do uczniów i pracowników pięciu zabrzańskich szkół i placówek kształcących zawodowo, które utworzyły konsorcjum. Zagranicznym partnerem konsorcjum jest stowarzyszenie z Saint-Étienne we Francji - miasta o podobnej historii i tradycji poprzemysłowej co miasto Zabrze.
Głównym celem projektu jest rozwój i racjonalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w ramach kształcenia dualnego, który pozwoli na wprowadzenie zmian w organizacji kształcenia zawodowego przez członków konsorcjum oraz wykorzystanie doświadczeń zawodowych przez uczestników w ich przyszłej pracy. Zdobyte umiejętności zostaną potwierdzone certyfikatami oraz Europassami.

Cele szczegółowe obejmują:

  1. Zdobycie przez pracowników zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania i realizacji dualnego systemu kształcenia w postindustrialnej rzeczywistości.

  2. Zdobycie przez uczniów umiejętności zwiększających ich szansę na zatrudnienie na polskim i europejskim rynku pracy.

  3. Rozwój osobisty uczestników projektu, w tym zwiększenie znajomości dwóch języków obcych (angielski i francuski).

  4. Zwiększenie poczucia integralności i tożsamości europejskiej wśród uczestników projektu poprzez obcowanie z innymi kulturami.

W stażach zawodowych weźmie udział 40 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik obsługi turystycznej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie odbędą praktyki zawodowe we francuskim środowisku pracy, gdzie poznają i przećwiczą umiejętności praktyczne wymagane w danym zawodzie, które pozwolą im stać się lepszymi fachowcami w swojej dziedzinie. Zdobędą pierwsze doświadczenia w nowych warunkach zawodowych i społecznych. Przejście z ławy szkolnej na stanowisko pracy i zderzenie z inną kulturą oraz językiem, skoncentruje ich uwagę na doskonaleniu umiejętności kluczowych, a jednocześnie otworzy ich na kulturę Francji i Europy, z zachowaniem tożsamości regionalnej i kulturowej. W job shadowingu systemu dualnego weźmie udział 24 pracowników związanych z kształceniem zawodowym, w tym nauczyciele różnych branż, doradcy zawodowi oraz osoby organizujące kształcenie praktyczne. Będą oni obserwować we francuskich instytucjach kształcenia zawodowego organizację kształcenia dualnego, zasady współpracy na linii szkoła - przedsiębiorstwo i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstw do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach. Poprzez udział w projekcie pracownicy zwiększą swoje kompetencje zawodowe, przez co podniosą jakość kształcenia i efektywność w swoich placówkach. Komunikowanie się w języku angielskim i francuskim podwyższy umiejętności językowe uczestników, a kontakty z francuską kulturą wzmocnią w nich poczucie wspólnoty europejskiej.

Zarządzanie projektem przebiega zgodnie z Polityką Jakości CKPiU wg ISO 9001:2008 oraz wytycznymi Programu Erasmus + Wnioski z job shadowingu i staży pozwolą na wypracowanie materiałów do promocji kształcenia dualnego. Projekt będzie rzutował na dalszą współpracę pomiędzy partnerami, rozwinie kontakty z lokalnym rynkiem pracy, które w przyszłości mogą mieć wpływ na zmianę organizacji kształcenia zawodowego w regionie i kraju.